Prevádzka a vnútorný režim pre šk. rok 2020/2021

Prevádzka a vnútorný režim pre šk. rok 2020/2021

Úvod Tieto pokyny rešpektujú manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie vydaný Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26.8.2020. Riaditeľka školy vydáva pokyny na úpr...

Čítaj viac

Zápis žiakov

Zápis žiakov

Od stredy 2.9. prebieha u nás v ZUŠke zápis žiakov na nový školský rok, každý deň od 14-18. SÚČASNÍ ŽIACI – na základe vyplnenej el. prihlášky iZUŠ Vás bude kontaktovať triedny učiteľ ohľadom dohodnutia si stretnutia a rozvrhu. NOV...

Čítaj viac

Elektronická prihláška!

Elektronická prihláška!

Vážení rodičia,  súkromná základná umelecká škola v novom školskom roku prechádza na nový špecializovaný softvér pre základné umelecké školy. Z tohto dôvodu vás prosíme o súčinnosť a prosíme vás o vyplnenie elektronickej p...

Čítaj viac

Letné prázdniny

Letné prázdniny

Letné prázdniny sú od 1.7.2020 do 31.8.2020. Zápis žiakov bude prebiehať 2.-4. septembra, každý deň od 14:00-18:00 hod.Prajeme všetkým krásne leto!

Čítaj viac

Rozdávanie vysvedčení

Rozdávanie vysvedčení

Rozdávanie vysvedčení sa uskutoční v utorok 30.6.2020– od 9:30 do 11:30 v ZŠ, Vývojová 228– od 14:00 do 16:00 v ZUŠke na Balkánskej 87

Čítaj viac

Vyhodnotenie online súťaže

Vyhodnotenie online súťaže

Milí žiaci! 🎼🎭🎨Ďakujeme Vám za všetky práce/ fotky/ videá, ktoré ste nám počas tohto obdobia posielali. Troch najaktívnejších žiakov odmeníme vecnou cenou, ktorú odovzdáme spolu s vysvedčením ☺️&#x263a...

Čítaj viac

Obnovenie školského vyučovania

Obnovenie školského vyučovania

Milí rodičia a žiaci, na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR obnovujeme prezenčné vyučovanie: od 15.6.2020 (pondelok) v individuálnom vyučovaní (HO) od 23.6.2020 (utorok) v skupino...

Čítaj viac

Marína

Marína

MČ Bratislava – Rusovce v spolupráci so SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava uvádzajú pri príležitosti 200 rokov od narodenia Andreja Sládkoviča úryvky jeho najznámejšieho diela Marína, ktorú v čase koronakrízy doma natočili žiaci literárno...

Čítaj viac

Výučba v júni

Po dôkladnom zvážení všetkých okolností, v SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava pokračuje online výučba naďalej aj po 1.6.2020 až do odvolania.

Čítaj viac

Online koncert

Online koncert

Veľmi sa tešíme, že aj v týchto časoch sa nám podarilo zorganizovať koncert – online koncert – v online svete, v ktorom tieto mesiace fungujeme. 👍Ďakujeme žiakom, rodičom, pedagógom, vedeniu školy a priaznivcom školy. &#x1f4...

Čítaj viac