Záver školského roka

Záver školského roka

Na záver školského roka sme pripravili koncert v záhrade Základnej školy spojený s výstavou výtvarných prác – v utorok 29.6. od 14:00. A následne rozdávanie vysvedčení 30.6.

Čítaj viac

Absolventské koncerty

Absolventské koncerty

Tešíme sa, že tohtoroční absolventi si budú môcť zahrať na koncerte. Z dôvodu sprísnených protiepidemiologických opatrení a obmedzenej kapacity budú 2 koncerty, vstup bude možný pre účinkujúceho + rodičia.

Čítaj viac

Prijímacie skúšky na šk. rok 2021/2022

Prijímacie skúšky na šk. rok 2021/2022

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtv...

Čítaj viac

I. stupeň varovania

I. stupeň varovania

Od dnes 10.5.2021 sa nachádzame v I. stupni varovania – tzv. ružový región, čo znamená, že učíme prezenčne vo všetkých odboroch a pre všetkých žiakov. Naďalej je potrebné predložiť pri nástupe čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj viac

COVID automat

COVID automat

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 26. apríla 2021 na základe COVID AUTOMATU. Od pondelka 26.4.2021 sa začína ...

Čítaj viac

Návrat do školy

Návrat do školy

Máme dobré správy! Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej ško...

Čítaj viac

Medzinárodná klavírna súťaž

Medzinárodná klavírna súťaž

Naši žiaci zaznamenali úspech na prvej medzinárodnej klavírnej súťaži „Piano Art,” ktorej sa zúčastnili deti z celej Ukrajiny a Slovenska. V rámci online výučby pripravili skladby, ktoré následne poslali vo forme videonahrávok. Súťažilo ...

Čítaj viac

Veselú Veľkú noc

Veselú Veľkú noc

Čítaj viac

2% pre OZ MELODY

2% pre OZ MELODY

Vážení rodičia, priatelia školy, budeme radi, ak sa aj tento rok rozhodnete darovať 2% z Vašich minuloročných daní Občianskemu združeniu MELODY, ktoré je založené pri škole. Ďakujeme

Čítaj viac

Vyučovanie po vianočných prázdninách

Vyučovanie po vianočných prázdninách

Vážení rodičia, milí žiaci, výučba po vianočných prázdninách začne v pondelok 11.1.2021. Vyučovanie bude znova prebiehať online, resp. dištančné vo všetkých umeleckých odboroch. (Obnova prezenčného vyučovania je naplánovaná ministerst...

Čítaj viac