ZUŠky nie sú krúžky

ZUŠky nie sú krúžky

Vyučovanie vo všetkých umeleckých odboroch prebieha aj naďalej. Dňom 22.11.2021 je z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie pozastavená krúžková činnosť v ZŠ Rusovce. To sa však netýka vyučovania v rámci našej Základnej umelecke...

Čítaj viac

Galéria pre starkých

Galéria pre starkých

Aj v tomto roku prichádzame s novým projektom – vytvorením galérie pre starkých. Nápad vznikol v čase pandémie, kedy sa všetci starkí stali rizikovou skupinou a ochrániť ich mala separácia. Táto idea vychádza z nedostatku prítomnosti star...

Čítaj viac

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vážení rodičia, nakoľko sa Bratislava aktuálne nachádza v „oranžovom okrese,“ je potrebné predložiť za dieťa „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.“ Vyhlásenie sa predkladá 1x teraz a potom opäť pri prípadnom preru...

Čítaj viac

Školné v školskom roku 2021/2022

Školné v školskom roku 2021/2022

Milí rodičia, príspevok na štúdium je v tomto školskom roku po 5 rokoch mierne aktualizovaný a zmenený. Po novom sa rozlišuje výška poplatku v prípravnom a v základnom štúdiu, aby školné vo väčšej miere odrážalo rozdielnu časovú dotáci...

Čítaj viac

Zápis žiakov

Zápis žiakov

Zápis žiakov do nového školského roka 2021/2022 bude prebiehať každý pracovný deň od 2.-10. septembra od 14:00-18:00 hod. Prajeme krásne prázdniny 🙂

Čítaj viac

Záver školského roka

Záver školského roka

Na záver školského roka sme pripravili koncert v záhrade Základnej školy spojený s výstavou výtvarných prác – v utorok 29.6. od 14:00. A následne rozdávanie vysvedčení 30.6.

Čítaj viac

Absolventské koncerty

Absolventské koncerty

Tešíme sa, že tohtoroční absolventi si budú môcť zahrať na koncerte. Z dôvodu sprísnených protiepidemiologických opatrení a obmedzenej kapacity budú 2 koncerty, vstup bude možný pre účinkujúceho + rodičia.

Čítaj viac

Prijímacie skúšky na šk. rok 2021/2022

Prijímacie skúšky na šk. rok 2021/2022

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtv...

Čítaj viac

I. stupeň varovania

I. stupeň varovania

Od dnes 10.5.2021 sa nachádzame v I. stupni varovania – tzv. ružový región, čo znamená, že učíme prezenčne vo všetkých odboroch a pre všetkých žiakov. Naďalej je potrebné predložiť pri nástupe čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj viac

COVID automat

COVID automat

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 26. apríla 2021 na základe COVID AUTOMATU. Od pondelka 26.4.2021 sa začína ...

Čítaj viac