Aktuálne zo sveta školy

Prijímačky

Prijímačky

Umelecká škola v Rusovciach otvára v šk. r. 2016/2017 štúdium vo výtvarnom, hudobnom a literárno –  dramatickom odbore. Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 25.5.2016 (streda), v čase od 13:00 – 19:00 hod. v škole na Balkánskej...

Čítaj viac

Veselú Veľkú noc

Veselú Veľkú noc

V mene celej ZUŠky Vám prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. Vyučovanie začína opäť po prázdninách 30.3.2016 v stredu.

Čítaj viac

2% z daní

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich minuloročných daní.   Vďaka Vám môže občianske združenie MELODY založené pri Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Bratisl...

Čítaj viac

Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok 2016

Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok 2016

Prajeme Vám Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok 2016. Vianočné prázdniny sú od 23.12.2015 do 08.01.2016. Vyučovanie začína 11.01.2016.

Čítaj viac

Pozvánka na Vianočnú akadémiu

Pozvánka na Vianočnú akadémiu

Srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava. 9. 12. 2015 (streda) o 17:30 v divadelnej sále SĽUKu. Stretnutie žiakov je o 14:30 v škole.  Individuálne príchody sú do 15:30 v SĽUKu. Generálka je od 15:30 ...

Čítaj viac

Tanečné krúžky

Tanečné krúžky

V školskom roku 2015/2016 organizujeme v spolupráci s OZ MELODY a Ponteo Activity Park tanečné krúžky pre rôzne vekové kategórie. Krúžky prebiehajú každú stredu a je možné sa prihlásiť počas celého školského roka.

Čítaj viac

Zápis žiakov

Zápis žiakov

V školskom roku 2015/2016 organizujeme štúdium vo výtvarnom, hudobnom a literárno – dramatickom odbore. Zápis žiakov je každý pracovný deň od 2.9.2015-11.9.2015, v čase od 13:00-18:30 v priestoroch školy na Balkánskej 87.

Čítaj viac

Pozvánka na vernisáž

Pozvánka na vernisáž

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Mgr. Miriamy Jakubcovej a jej žiakov zo Súkromnej ZUŠ Balkánska 87. Otvorenie výstavy je 24.6.2015 o 17:00 v pastoračnom centre v Rusovciach, kde budú obrazy vystavené nasledujúce 2 týždne.

Čítaj viac

Slávnostná akadémia

Slávnostná akadémia

Srdečne Vás pozývame dňa 03.06.2015 o 17:30 hod. na Akadémiu, ktorá sa uskutoční v DK Zrkadlový háj. Sme radi a ďakujeme Kultúrnym zariadeniam Petržalky, že zaradili tento rok našu Akadémiu do programu Dni Petržalky 2015.

Čítaj viac

Prijímacie skúšky na šk. r. 2015/2016

Prijímacie skúšky na šk. r. 2015/2016

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ), Balkánska 87, 851 10 Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hu...

Čítaj viac