Pedagógovia

HUDOBNÝ ODBOR

Hra na flaute: Zuzana Chmelová, DiS. art.

Hra na gitare: Lukáš Deviatka, DiS. art., Peter Gajdošech, DiS. art., Noémi Kelemen, Lukáš Rubaninský DiS. art.

Hra na husliach: Lukáš Michálik, DiS. art.

Hra na klavíri: Bc. Martin Lang, Bc. Oleksandra Myhovych, Jozef Noga, DiS. art., Mgr. art. Barbora Tomášková.

Spev, hlasová výchova: Lucia Byráková, DiS. art., Jarmila Gajdošechová, DiS. art., Tereza Kostolanská, DiS. art., Mgr. art. Bohdana Liashko.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR, prípravná hudobná výchova, spev:

Mgr. art. Katarína Macková, Anna Vaverčáková, DiS. art.

VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. Júlia Šebová, Mgr. Kristína Večerková.