Projekt Umenie bez hendikepu

Počas letných prázdnin sa nám podarilo zrealizovať projekt „Umenie bez hendikepu“, ktorého cieľom je sprístupniť viaceré výtvarné techniky všetkým žiakom školy. Za finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia sme zakúpili mobilné umývadlo a hrnčiarsky kruh, ktoré už čakajú na svoje prvé použitie. Všetkým zúčastneným by sme sa chceli aj týmto spôsobom veľmi pekne poďakovať.


___________________________________________________________________________________

Zápis žiakov

V školskom roku 2016/2017 otvárame štúdium vo výtvarnom, hudobnom a literárno – dramatickom odbore. Dodatočné prijímacie skúšky a zápis žiakov je každý pracovný deň od 5.9.2016 do 16.9.2016, v čase od 13:00 do 18:30 v priestoroch školy.


___________________________________________________________________________________

Rozdávanie vysvedčení

Rozdávanie vysvedčení sa uskutoční v stredu 29.6.2016 od 13:00-19:00 hod. a vo štvrtok 30.6.2016 od 10:00-13:00 hod. Posledný deň vyučovania je streda 29.6.2016. Prajeme všetkým príjemné prázdniny a tešíme sa na vás od 5.9.2016 v novom školskom roku!


___________________________________________________________________________________

Výstava prác žiakov

Súkromná ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava Vás srdečne pozýva na výstavu prác žiakov pod vedením p. Mgr. Miriamy Jakubcovej. Výstava bude prebiehať od piatka 24.6.2016 v priestoroch ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava. Otvorenie výstavy bude sprevádzať koncert pre žiakov ZŠ a divadelné predstavenie pre žiakov MŠ.


___________________________________________________________________________________

Záverečná akadémia

Srdečne Vás pozývame dňa 08.06.2016 o 17:30 hod. na Akadémiu, ktorá sa uskutoční v DK Zrkadlový háj. Stretnutie účinkujúcich s pedagógmi je o 13:00 hod. v škole na Balkánskej 87, alebo individuálne príchody do 14:00 hod. v DK Zrkadlový háj. Vstupné 4 EUR v pokladni DK Zrkadlový háj.


___________________________________________________________________________________

Pozvánka

Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, Bratislava Vás pozýva na absolventský koncert 18. mája 2016 o 17:30 v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave. Tešíme sa na Vás!


___________________________________________________________________________________

Prijímačky

Umelecká škola v Rusovciach otvára v šk. r. 2016/2017 štúdium vo výtvarnom, hudobnom a literárno –  dramatickom odbore. Prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 25.5.2016 (streda), v čase od 13:00 – 19:00 hod. v škole na Balkánskej 87.


___________________________________________________________________________________

Veselú Veľkú noc

V mene celej ZUŠky Vám prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. Vyučovanie začína opäť po prázdninách 30.3.2016 v stredu.


___________________________________________________________________________________

2% z daní

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich minuloročných daní.   Vďaka Vám môže občianske združenie MELODY založené pri Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava podporovať umelecky nadanú mládež, organizovať kurzy, krúžky a koncerty. Finančné prostriedky, ktoré občianske združenie aj Vašim pričinením získa, budú použité [...]


___________________________________________________________________________________