Riaditeľské voľno – oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!   Dňa 24.5.2017 (streda) poskytujem žiakom riaditeľské voľno, z dôvodu organizovania koncertu pri príležitosti Dňa matiek a vernisáže výstavy v Zichyho paláci. Podľa ustanovenia §150 ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu [...]


___________________________________________________________________________________

Prijímacie skúšky

Základná umelecká škola v Rusovciach otvára v šk. r. 2017/2018 štúdium v hudobnom, literárno – dramatickom a výtvarnom odbore. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch: 17.05.2017 (streda), v čase od 14:00 – 19:00 hod. na Balkánskej 87 . 18.052017 (štvrtok), v čase od 14:00 – 19:00 hod. na Vývojovej 228.


___________________________________________________________________________________

2 x 1. miesto Hviezdoslavov Kubín

Gratulujeme našim žiakom Markovi Krčmárovi a Danielovi Slávikovi za 1. miesta v súťaži Hviezdoslavov Kubín.  


___________________________________________________________________________________

Klavírny koncert

Pozývame Vás na koncert v Zichyho paláci. Dňa 8.2.2017 (streda) o 17:30. Vstupné je dobrovoľné. Generálka od 14:30.


___________________________________________________________________________________

Vianočné prázdniny

Prajeme Vám Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok 2017. Vianočné prázdniny sú od 23.12.2016 do 08.01.2017. Vyučovanie začína opäť 09.01.2017 (pondelok).


___________________________________________________________________________________

Vianočná akadémia

Srdečne Vás pozývame dňa 28.11.2016 o 17:30 hod. na Akadémiu, ktorá sa uskutoční v DK Zrkadlový háj. Stretnutie účinkujúcich s pedagógmi je o 13:00 hod. v škole na Balkánskej 87, alebo individuálne príchody do 14:00 hod. v DK Zrkadlový háj. Vstupné 4 EUR v pokladni DK Zrkadlový háj v deň vystúpenia od 13:00 hod. Tešíme [...]


___________________________________________________________________________________

Projekt Umenie bez hendikepu

Počas letných prázdnin sa nám podarilo zrealizovať projekt „Umenie bez hendikepu“, ktorého cieľom je sprístupniť viaceré výtvarné techniky všetkým žiakom školy. Za finančnej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia sme zakúpili mobilné umývadlo a hrnčiarsky kruh, ktoré už čakajú na svoje prvé použitie. Všetkým zúčastneným by sme sa chceli aj týmto spôsobom veľmi pekne poďakovať.


___________________________________________________________________________________

Zápis žiakov

V školskom roku 2016/2017 otvárame štúdium vo výtvarnom, hudobnom a literárno – dramatickom odbore. Dodatočné prijímacie skúšky a zápis žiakov je každý pracovný deň od 5.9.2016 do 16.9.2016, v čase od 13:00 do 18:30 v priestoroch školy.


___________________________________________________________________________________

Rozdávanie vysvedčení

Rozdávanie vysvedčení sa uskutoční v stredu 29.6.2016 od 13:00-19:00 hod. a vo štvrtok 30.6.2016 od 10:00-13:00 hod. Posledný deň vyučovania je streda 29.6.2016. Prajeme všetkým príjemné prázdniny a tešíme sa na vás od 5.9.2016 v novom školskom roku!


___________________________________________________________________________________

Výstava prác žiakov

Súkromná ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava Vás srdečne pozýva na výstavu prác žiakov pod vedením p. Mgr. Miriamy Jakubcovej. Výstava bude prebiehať od piatka 24.6.2016 v priestoroch ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava. Otvorenie výstavy bude sprevádzať koncert pre žiakov ZŠ a divadelné predstavenie pre žiakov MŠ.


___________________________________________________________________________________