Riaditeľské voľno

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava v zmysle § 150 ods 5. zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO na piatok dňa 22.12.2023 žiakom Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava z prevádzkových dôvodov.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať po vianočných prázdninách 8.1.2024 (pondelok).