Zápis žiakov

Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2023/2024 sa konali 24. mája 2023. Elektronické prihlášky podané po tomto termíne sú evidované a v prípade uvoľnenia miesta Vás budeme kontaktovať.

Žiakov, ktorí boli prijatí na talentových skúškach bude kontaktovať ich triedny učiteľ ohľadom zápisu žiakov.

Aktuálne sú posledné voľné miesta v študijných zameraniach – hra na flaute, hra na husliach a literárno-dramatický odbor.

Prajeme všetkým žiakom krásny a úspešný nový školský rok!