S Vianocami prichádzajú viera, nádej a láska

Krásne prežitie vianočných sviatkov, do nového roka veľa šťastia, lebo je krásne, veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa lásky, lebo jej je málo a veľa všetkého, čo by za to stálo Vám želá celý kolektív SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava.