Prijímacie skúšky na šk. rok 2023/2024

V prípade záujmu o štúdium je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na našej stránke www.zuska.sk a 24. mája prísť na talentovky, ktoré sa budú konať v sídle školy na Balkánskej 87 od 14:00-18:30 hod.

Novinkou pre školský rok 2023/2024 je otvorenie nového elokovaného pracoviska v Jarovciach, v miestnej ZŠ s MŠ. Tešíme sa na vás!