Galéria pre starkých

Galéria pre starkých

Aj v tomto roku prichádzame s novým projektom – vytvorením galérie pre starkých. Nápad vznikol v čase pandémie, kedy sa všetci starkí stali rizikovou skupinou a ochrániť ich mala separácia. Táto idea vychádza z nedostatku prítomnosti star...

Čítaj viac

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vážení rodičia, nakoľko sa Bratislava aktuálne nachádza v „oranžovom okrese,“ je potrebné predložiť za dieťa „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.“ Vyhlásenie sa predkladá 1x teraz a potom opäť pri prípadnom preru...

Čítaj viac

Školné v školskom roku 2021/2022

Školné v školskom roku 2021/2022

Milí rodičia, príspevok na štúdium je v tomto školskom roku po 5 rokoch mierne aktualizovaný a zmenený. Po novom sa rozlišuje výška poplatku v prípravnom a v základnom štúdiu, aby školné vo väčšej miere odrážalo rozdielnu časovú dotáci...

Čítaj viac

Zápis žiakov

Zápis žiakov

Zápis žiakov do nového školského roka 2021/2022 bude prebiehať každý pracovný deň od 2.-10. septembra od 14:00-18:00 hod. Prajeme krásne prázdniny 🙂

Čítaj viac

Záver školského roka

Záver školského roka

Na záver školského roka sme pripravili koncert v záhrade Základnej školy spojený s výstavou výtvarných prác – v utorok 29.6. od 14:00. A následne rozdávanie vysvedčení 30.6.

Čítaj viac

Absolventské koncerty

Absolventské koncerty

Tešíme sa, že tohtoroční absolventi si budú môcť zahrať na koncerte. Z dôvodu sprísnených protiepidemiologických opatrení a obmedzenej kapacity budú 2 koncerty, vstup bude možný pre účinkujúceho + rodičia.

Čítaj viac

Prijímacie skúšky na šk. rok 2021/2022

Prijímacie skúšky na šk. rok 2021/2022

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtv...

Čítaj viac

I. stupeň varovania

I. stupeň varovania

Od dnes 10.5.2021 sa nachádzame v I. stupni varovania – tzv. ružový región, čo znamená, že učíme prezenčne vo všetkých odboroch a pre všetkých žiakov. Naďalej je potrebné predložiť pri nástupe čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Čítaj viac

COVID automat

COVID automat

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 26. apríla 2021 na základe COVID AUTOMATU. Od pondelka 26.4.2021 sa začína ...

Čítaj viac

Návrat do školy

Návrat do školy

Máme dobré správy! Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej ško...

Čítaj viac