Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vážení rodičia, nakoľko sa Bratislava aktuálne nachádza v „oranžovom okrese,“ je potrebné predložiť za dieťa „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.“ Vyhlásenie sa predkladá 1x teraz a potom opäť pri prípadnom prerušení dochádzky dieťaťa.

Tlačivo bude rozposielané na e-mailové adresy rodičov, prípadne bude dostupné v škole.

Vyplnené a podpísané ho prosím odovzdajte svojmu pedagógovi, prípadne scan mailom na adresu zuska.ho@gmail.com

Ďakujeme za spoluprácu!