ZUŠky nie sú krúžky

Vyučovanie vo všetkých umeleckých odboroch prebieha aj naďalej. Dňom 22.11.2021 je z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie pozastavená krúžková činnosť v ZŠ Rusovce. To sa však netýka vyučovania v rámci našej Základnej umeleckej školy.

Prosíme rodičov, aby neposielali do ZUŠ dieťa s príznakmi akéhokoľvek prenosného ochorenia, nakoľko ohrozujú zdravie iných žiakov a zamestnancov.

Povinnosť nosiť rúško ostáva naďalej pre žiakov a aj pre pedagógov. Povinnosť nosiť respirátor v priestoroch školy nie je, platí iba povinnosť nosiť rúško. Ale vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu odborníci odporúčajú zvýšenú opatrnosť aj v školách. A nosenie respirátora medzi ne rozhodne patrí.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať. Prosíme o dodržiavanie opatrení a prajeme najmä pevné zdravie!