Galéria pre starkých

Aj v tomto roku prichádzame s novým projektom – vytvorením galérie pre starkých.

Nápad vznikol v čase pandémie, kedy sa všetci starkí stali rizikovou skupinou a ochrániť ich mala separácia. Táto idea vychádza z nedostatku prítomnosti starých rodičov v našich životoch počas viac ako roka. Žiadne návštevy, žiadne kultúrne sprestrenie, ktoré veľakrát pomáha zvládať ich životné a zdravotné situácie ľahšie. Preto sme sa rozhodli doniesť umenie za nimi. Rozjasniť chodby, spoločné priestory a ukázať im, že sú pre nás všetkých dôležití. Naším cieľom je spojiť generácie cez umenie a vytvoriť galériu pre Klub dôchodcov v Rusovciach.

Projekt Galéria pre starkých pripravuje ZUŠka v Rusovciach s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava-Rusovce 2021 a prostredníctvom projektu Deti pre Bratislavu.