Pozvánka na Vianočnú akadémiu

Pozvánka na Vianočnú akadémiu

Srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava. 9. 12. 2015 (streda) o 17:30 v divadelnej sále SĽUKu. Stretnutie žiakov je o 14:30 v škole.  Individuálne príchody sú do 15:30 v SĽUKu. Generálka je od 15:30 ...

Čítaj viac

Tanečné krúžky

Tanečné krúžky

V školskom roku 2015/2016 organizujeme v spolupráci s OZ MELODY a Ponteo Activity Park tanečné krúžky pre rôzne vekové kategórie. Krúžky prebiehajú každú stredu a je možné sa prihlásiť počas celého školského roka.

Čítaj viac

Zápis žiakov

Zápis žiakov

V školskom roku 2015/2016 organizujeme štúdium vo výtvarnom, hudobnom a literárno – dramatickom odbore. Zápis žiakov je každý pracovný deň od 2.9.2015-11.9.2015, v čase od 13:00-18:30 v priestoroch školy na Balkánskej 87.

Čítaj viac

Pozvánka na vernisáž

Pozvánka na vernisáž

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Mgr. Miriamy Jakubcovej a jej žiakov zo Súkromnej ZUŠ Balkánska 87. Otvorenie výstavy je 24.6.2015 o 17:00 v pastoračnom centre v Rusovciach, kde budú obrazy vystavené nasledujúce 2 týždne.

Čítaj viac

Slávnostná akadémia

Slávnostná akadémia

Srdečne Vás pozývame dňa 03.06.2015 o 17:30 hod. na Akadémiu, ktorá sa uskutoční v DK Zrkadlový háj. Sme radi a ďakujeme Kultúrnym zariadeniam Petržalky, že zaradili tento rok našu Akadémiu do programu Dni Petržalky 2015.

Čítaj viac

Prijímacie skúšky na šk. r. 2015/2016

Prijímacie skúšky na šk. r. 2015/2016

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ), Balkánska 87, 851 10 Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hu...

Čítaj viac

Darujte 2 % z daní

Milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich daní za rok 2014.   Vďaka Vám občianske združenie MELODY môže podporovať umelecky nadanú mládež, poskytovať možnosti v záujmovo – ...

Čítaj viac

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Srdečne Vás pozývame na našu tohtoročnú Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 17.12.2014, o 17:30-19:00 v divadelnej sále SĽUKu. Prichystali sme nový vianočný program, tešíme sa na Vás.

Čítaj viac

Veľtrh v Avione odštartoval nový školský rok

Veľtrh v Avione odštartoval nový školský rok

Nový školský rok 2014/2015 sme odštartovali na Veľtrhu v Avione. Okrem vlastného prezentačného stánku, pri ktorom prebiehali najmä výtvarné aktivity, sme dostali priestor na hlavnom pódiu, kde sa predstavili naši speváci, gitaristi a tiež žiac...

Čítaj viac

Zápis žiakov na školský rok 2014/2015

Zápis žiakov na školský rok 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 organizujeme štúdium vo výtvarnom, hudobnom (spev, gitara a klavír) a literárno – dramatickom odbore. Zápis žiakov je každý pracovný deň od 2.9.2014-12.9.2014, v čase od 13:00-18:30 v priestoroch školy na Balkánsk...

Čítaj viac