Rozdávanie vysvedčení

Rozdávanie vysvedčení je 28.6.2019 (piatok):

od 10:00-12:00 hod. v priestoroch – ZŠ Vývojová 228

od 14:00-16:00 hod. v priestoroch – Balkánska 87