Absolventský koncert

Milí rodičia a žiaci, pozývame Vás na slávnostný absolventský koncert, ktorý sa uskutoční 6.6.2019 o 17:30 hod. v Zichyho paláci.