Tanečné krúžky

Tanečné krúžky

V školskom roku 2015/2016 organizujeme v spolupráci s OZ MELODY a Ponteo Activity Park tanečné krúžky pre rôzne vekové kategórie. Krúžky prebiehajú každú stredu a je možné sa prihlásiť počas celého školského roka.

Čítaj viac

Zápis žiakov

Zápis žiakov

V školskom roku 2015/2016 organizujeme štúdium vo výtvarnom, hudobnom a literárno – dramatickom odbore. Zápis žiakov je každý pracovný deň od 2.9.2015-11.9.2015, v čase od 13:00-18:30 v priestoroch školy na Balkánskej 87.

Čítaj viac

Pozvánka na vernisáž

Pozvánka na vernisáž

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Mgr. Miriamy Jakubcovej a jej žiakov zo Súkromnej ZUŠ Balkánska 87. Otvorenie výstavy je 24.6.2015 o 17:00 v pastoračnom centre v Rusovciach, kde budú obrazy vystavené nasledujúce 2 týždne.

Čítaj viac

Slávnostná akadémia

Slávnostná akadémia

Srdečne Vás pozývame dňa 03.06.2015 o 17:30 hod. na Akadémiu, ktorá sa uskutoční v DK Zrkadlový háj. Sme radi a ďakujeme Kultúrnym zariadeniam Petržalky, že zaradili tento rok našu Akadémiu do programu Dni Petržalky 2015.

Čítaj viac

Prijímacie skúšky na šk. r. 2015/2016

Prijímacie skúšky na šk. r. 2015/2016

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ), Balkánska 87, 851 10 Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hu...

Čítaj viac

Darujte 2 % z daní

Milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich daní za rok 2014.   Vďaka Vám občianske združenie MELODY môže podporovať umelecky nadanú mládež, poskytovať možnosti v záujmovo – ...

Čítaj viac

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Srdečne Vás pozývame na našu tohtoročnú Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 17.12.2014, o 17:30-19:00 v divadelnej sále SĽUKu. Prichystali sme nový vianočný program, tešíme sa na Vás.

Čítaj viac

Veľtrh v Avione odštartoval nový školský rok

Veľtrh v Avione odštartoval nový školský rok

Nový školský rok 2014/2015 sme odštartovali na Veľtrhu v Avione. Okrem vlastného prezentačného stánku, pri ktorom prebiehali najmä výtvarné aktivity, sme dostali priestor na hlavnom pódiu, kde sa predstavili naši speváci, gitaristi a tiež žiac...

Čítaj viac

Zápis žiakov na školský rok 2014/2015

Zápis žiakov na školský rok 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 organizujeme štúdium vo výtvarnom, hudobnom (spev, gitara a klavír) a literárno – dramatickom odbore. Zápis žiakov je každý pracovný deň od 2.9.2014-12.9.2014, v čase od 13:00-18:30 v priestoroch školy na Balkánsk...

Čítaj viac

Poďakovanie

Poďakovanie

Do archívu na stránke sme pridali mnoho krásnych fotiek, ktoré nám búdu pripomínať úspešný prvý rok fungovania školy. Vďaka patrí pani riaditeľke, učiteľom, rodičom, žiakom školy a za fotografie p. Hátasovi. Všetkým prajeme krásne prá...

Čítaj viac