Krásne leto

Všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy prajeme krásne prázdniny a príjemné leto. Ďakujeme za ďalší úspešný školský rok. A ako motiváciu do nového roka pripájame diplom za 3. miesto pre náš výtvarný odbor z výtvarnej súťaže Fleischmann Arthur Tour 2017 organizovanej Múzeom mesta Bratislavy!