Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok 2016

Prajeme Vám Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok 2016.

Vianočné prázdniny sú od 23.12.2015 do 08.01.2016.

Vyučovanie začína 11.01.2016.