2% z daní

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich minuloročných daní.

 

Vďaka Vám môže občianske združenie MELODY založené pri Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava podporovať umelecky nadanú mládež, organizovať kurzy, krúžky a koncerty.

Finančné prostriedky, ktoré občianske združenie aj Vašim pričinením získa, budú použité výlučne na podporu vzdelávania.

 

Ak ste sa rozhodli pomôcť aj Vy prostredníctvom poukázania Vášho podielu, prinášame Vám návod:http://www.zuska.sk/o-skole/obcianske-zdruzenie/

 

Ďakujeme