Pozvánka na Vianočnú akadémiu

Srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu
Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava.
9. 12. 2015 (streda) o 17:30 v divadelnej sále SĽUKu.
Stretnutie žiakov je o 14:30 v škole.
 Individuálne príchody sú do 15:30 v SĽUKu.
Generálka je od 15:30 – 17:00 v SĽUKu.
Vstupné: deti zdarma, dospelí 3 EUR.