Rozhodnutie riaditeľky školy

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020:

– jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020

– s účinnosťou od 26. októbra 2020 sa do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách

Opatrenia:

– od 26.10.2020 do odvolania prechádzajú všetky umelecké odbory v SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava na dištančné vzdelávanie

– spôsob výučby bude prebiehať po dohode s triednym učiteľom