Skupinové vyučovanie od 12.10.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR o dočasnom zrušení skupinovej výučby na základných umeleckých školách, bude s účinnosťou od 12. 10. 2020 prebiehať výchovno-vzdelávací proces nasledovne:

– v hudobnom odbore prebieha výučba individuálnych predmetov štandardným spôsobom, t. j. prezenčne

– v literárno-dramatickom odbore prebieha výučba podľa upravených rozvrhov  a podľa pokynov učiteľa prezenčne pri účasti jedného žiaka v predmete Prednes. Ostatné predmety budú prebiehať online formou

– vo výtvarnom odbore prebieha výučba podľa rozvrhov dištančným spôsobom, prípadne individuálne konzultácie

V Bratislave, 12.10.2020

Jarmila Gajdošechová

riaditeľka školy