Výtvarná výzva na celý týždeň – VÝTVARNÝ DENNÍČEK

Počas dňa väčšina ľudí používa veľké množstvo vecí a často vzniká aj veľa odpadu. Skúsme sa teraz zamerať na PAPIEROVÝ materiál, ktorý už splnil svoj prvotný účel, ale skôr, ako by sa z neho stal odpad, tvorivo ho využijeme ďalej ;). Môžu to byť veci, ktoré bežne používame a sú dostupné aj v našich domácnostiach, napr. rôzne obalové materiály, papierové krabičky od čaju, liekov, obal na vajíčka, na pizzu…
Všímajte si taký povrch z tohto materiálu, na ktorý sa dá kresliť, väčšinou je to vnútorná strana :). Vyhľadajte čo najrôznejšie povrchy, stačí aj malý kúsok, hladké, drsné, lesklé, matné a niektoré obaly bývajú už recyklované, čo dodáva papieru osobitú štruktúru.
Každý deň počas týždňa nakreslite na kúsok takéhoto papiera JEDNU MALÚ KRESBU :). Téma každej kresbičky môže byť veľmi spontánna, čo vás práve napadne alebo ako sa cítite, príp. mini ilustrácia k príbehu, ktorý ste čítali alebo videli…
Všímajte si, ako sa vám kreslí na rôzne druhy papiera, čo vám vyhovuje, čo vám nevyhovuje a s akým typom farbičiek/ fixiek/ ceruziek/ pier… sa vám na daný povrch dobre pracuje.
Malé a pomerne rýchle kresbičky, nezaberú veľa času a je to príjemná hravá zábava :). Môžete tak získať celkom užitočnú skúsenosť s rôznymi druhmi papiera, čo vám môže dobre poslúžiť vo vašej ďalšej výtvarnej tvorbe 😉

Ak ste použili pevnejší papier, na zadnú stranu môžete prilepiť malý magnet (dostupný je napr. v obchodoch s materiálom na tvorenie), prichytiť obrázok napr. na chladničku a tak si spríjemniť prostredie 🙂

Nezabudnite si každý deň svoju kresbičku odfotiť a fotky nám poslať na adresu INFO@ZUSKA.SK.
Tešíme sa na váš týždňový výtvarný denníček