Obnovenie školského vyučovania

Milí rodičia a žiaci, na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR obnovujeme prezenčné vyučovanie:

  • od 15.6.2020 (pondelok) v individuálnom vyučovaní (HO)
  • od 23.6.2020 (utorok) v skupinovom vyučovaní (LDO a VO)