Vyhodnotenie online súťaže

Milí žiaci! 🎼🎭🎨
Ďakujeme Vám za všetky práce/ fotky/ videá, ktoré ste nám počas tohto obdobia posielali. Troch najaktívnejších žiakov odmeníme vecnou cenou, ktorú odovzdáme spolu s vysvedčením ☺️☺️