Rozdávanie vysvedčení

Rozdávanie vysvedčení sa uskutoční v utorok 30.6.2020
– od 9:30 do 11:30 v ZŠ, Vývojová 228
– od 14:00 do 16:00 v ZUŠke na Balkánskej 87