Pozvánka na vernisáž

Pozývame Vás na vernisáž výstavy
Antika – Staroveké Grécko a Rím
žiakov SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava,
pod vedením M. Jakubcovej a B. Repkovej.
 
Miesto a čas konania:
bývalá sobášna sieň Rusovce (budova pošty),
4.5. 2018 od 16.30 do 17.30 hod.
Výstava sprístupnená pre verejnosť: 
5.5. 2018 od 14.00 do 17.00 hod.