Prijímacie skúšky

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, Bratislava v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy na školský rok 2018/2019.

 

Termín konania prijímacích skúšok:

  1. máj 2018 (utorok), 14:00-18:30 hod. – Elokované pracovisko, Vývojová 228, Bratislava
  2. máj 2018 (streda), 14:00-18:30 hod. – Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, Bratislava