Maľovaná pesnička

Každý, kto má rád hudbu a maľuje POZOR 🙂
V spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Rusovce vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti a mládež vo veku od 5 až 15 rokov s názvom Maľovaná pesnička. 3 najlepšie práce v každej kategórii získajú ceny, budú zverejnené v Rusovských novinách a taktiež na výstave všetkých prác 🎨

Bližšie informácie na našom FB profile a webovej stránke MČ Bratislava – Rusovce.