Dní otvorených dverí apríl 2014

„Umožnite dieťaťu umelecky sa vzdelávať alebo v štúdiu pre dospelých rozvíjajte svoj talent.“

V školskom roku 2014/2015 organizujeme štúdium vo výtvarnom, hudobnom a literárno – dramatickom odbore.

Ak chcete vidieť ako to v našej škole vyzerá, radi vás privítame počas Dní otvorených dverí: 28.4.-30.4.2014 (2.9.-5.9.2014), každý deň od 13:00-18:30 v priestoroch školy na Balkánskej 87 v Rusovciach.