Jesenné prázdniny

Dňa 29.10.2018 (pondelok) poskytuje p. riaditeľka žiakom riaditeľské voľno podľa ustanovenia §150 ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 30.10.2018 (utorok) je sviatok – 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa

Od 31.10.2018 (streda) do 02.11.2018 (piatok) sú jesenné prázdniny.

Nástup do školy po prázdninách je v pondelok 05.11.2018.