Zápis žiakov na školský rok 2018/2019

Zápis žiakov bude prebiehať prvý septembrový týždeň na 2 pracoviskách:

3.9. – 7.9., od 14:00 – 19:00 hod. – Súkromná ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava

3.9. – 7.9., od 13:00 – 17:00 hod. – Elokované pracovisko, (ZŠ s MŠ) Vývojová 228, Bratislava