Zápis žiakov na školský rok 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 organizujeme štúdium vo výtvarnom,
hudobnom (spev, gitara a klavír) a literárno – dramatickom odbore.

Zápis žiakov je každý pracovný deň od 2.9.2014-12.9.2014, v čase od 13:00-18:30 v priestoroch školy na Balkánskej 87.