Zápis žiakov

V školskom roku 2015/2016 organizujeme štúdium vo výtvarnom, hudobnom a literárno – dramatickom odbore. Zápis žiakov je každý pracovný deň od 2.9.2015-11.9.2015, v čase od 13:00-18:30 v priestoroch školy na Balkánskej 87.