Medzinárodná klavírna súťaž

Naši žiaci zaznamenali úspech na prvej medzinárodnej klavírnej súťaži „Piano Art,” ktorej sa zúčastnili deti z celej Ukrajiny a Slovenska. V rámci online výučby pripravili skladby, ktoré následne poslali vo forme videonahrávok. Súťažilo sa v kategóriách od 5 až do 25+ rokov a do poroty zasadli známi ukrajinskí klaviristi a pedagógovia, medzi nimi aj učiteľka SZUŠ Mgr. art. Bohdana Liashko.

Ocenení žiaci SZUŠ: Adela Hlasná – 1. miesto za hru na klavíri, učiteľka Bohdana Liashko. Terezka Klapková – 1. miesto za hru na klavíri, učiteľka Oleksandra Myhovych. Nina Kopáčková – 2. miesto za hru na klavíri, učiteľka Laura Poláčková. Adela Hlasná – 2. miesto za korepetíciu, učiteľka Bohdana Liashko.

Gratulujeme !