Marína

MČ Bratislava – Rusovce v spolupráci so SZUŠ, Balkánska 87, Bratislava uvádzajú pri príležitosti 200 rokov od narodenia Andreja Sládkoviča úryvky jeho najznámejšieho diela Marína, ktorú v čase koronakrízy doma natočili žiaci literárno-dramatického odboru.🎭
Tešíme sa a ďakujeme 💙