Elektronická prihláška!

Vážení rodičia, 


súkromná základná umelecká škola v novom školskom roku prechádza na nový špecializovaný softvér pre základné umelecké školy. Z tohto dôvodu vás prosíme o súčinnosť a prosíme vás o vyplnenie elektronickej prihlášky aj za starých žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu, tak aj pre úplne nových žiakov, ktorí ešte len plánujú začať štúdium v našej SZUŠ. Potrebujeme to pre aktualizáciu údajov o vašich deťoch.


Odkaz na elektronickú prihlášku nájdete na našej webovej stránke www.zuska.sk, alebo priamo tu:

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=814

Po vyplnení elektronickej prihlášky Vás prosíme ju na konci vytlačiť a v septembri priniesť podpísanú. 


Pozn.: V kroku 1 prosíme uviesť „nie“, nakoľko momentálne ešte nemáte prístupové údaje do systému iZUŠ. Výber elokovaného pracoviska/pobočky, kde by mala výučba prebiehať v kroku 2 má len informatívny charakter a záväzne sa dohodne pri zápise žiakov v septembri.  V prípade, že dcéra/syn študujú viac študijných zameraní súčasne (napr. výtvarný odbor + hra na klavíri), prihlášku stačí vyplniť 1x a len v kroku 5 zaškrtnúť navštevované študijné zamerania (na konci Vám systém automaticky vygeneruje 2 vyplnené prihlášky).

Ďakujeme za vašu spoluprácu.