Návrat do školy

Máme dobré správy!

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.

Každých 7 dní je potrebné predložiť negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Kópiu testu spolu s Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti prosím posielajte na špeciálny mail: zuska.ho@gmail.com

Bližšie informácie spolu s tlačivom Čestné vyhlásenie poskytne triedny učiteľ.

Naďalej platia sprísnené hygienické opatrenia ako napr. – dezinfekcia rúk, zákaz vstupu sprevádzajúcich osôb do priestorov školy, povinnosť žiakov nosiť minimálne rúško.

Spoločne to zvládneme, tešíme sa na vás 🙂