Kontakt

Adresa:

Súkromná základná umelecká škola

Balkánska 87

851 10 Bratislava

IČO: 42269440

DIČ: 2023832778

IBAN: SK42 0200 0000 0047 3674 3155 – účet na platbu školného

IBAN: SK25 0200 0000 0031 6563 4558

BIC (SWIFT): SUBASKBX

Riaditeľka školy:

Jarmila Gajdošechová, DiS. art

+421 907 053 328

Web: www.zuska.sk

E-mail: zuska@zuska.sk