OZ Melody

Ďakujeme za Vaše 2% z daní poukázané OZ MELODY

Vážení rodičia, milí priatelia školy, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o darovaní 2% z Vašich minuloročných daní.

Vďaka Vám môže občianske združenie MELODY založené pri Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava podporovať umelecky nadanú mládež.

Finančné prostriedky, ktoré občianske združenie aj Vašim pričinením získa, budú použité na podporu vzdelávania.

Ak ste sa rozhodli pomôcť prostredníctvom poukázania Vášho podielu, prinášame Vám návod, čo musíte urobiť, ak ste:

Zamestnanec:

Je potrebné, aby ste do 15.2. požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná Vaše ročné zúčtovanie a vystaví Vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane doručíte do 30.4. na Daňový úrad v mieste svojho bydliska. 2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane fyzické osoby, ktoré odpracovali v minulom roku minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.

Fyzická osoba:

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi.

Právnická osoba:

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom.

Vzory všetkých tlačív nájdete na stránke:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Údaje o prijímateľovi:
Názov: MELODY
Právna forma: občianske združenie

IČO: 42357080
Ulica: Furdekova 2557/7
PSČ: 851 04
Obec: Bratislava