COVID automat

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 26. apríla 2021 na základe COVID AUTOMATU.

Od pondelka 26.4.2021 sa začína prezenčná výučba v individuálnom vyučovaní (naďalej okrem spevu a dychových nástrojov) pre všetkých žiakov (nie len vo veku I. stupňa).