Zápis žiakov

Súkromná základná umelecká škola začína od šk. r. 2013/2014 vyučovať vo svojich domovských priestoroch na Balkánskej 87 – Rusovce.
Zápis žiakov do jednotlivých odborov – hudobného (spev, gitara, klavír), výtvarneho a literárno – dramatického je v dňoch 3.9. – 6.9. 2013, od 13:30 – 18:00 na Balkánskej 87.

Tešíme sa na Vás a prajeme úspešný začiatok školského roka.