Zápis do ZUŠky

ZUŠka vás pozýva na prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023 v stredu 25.5.2022 od 14:00-18:30, miesto: Súkromná základná umelecká škola, Balkánska 87, Bratislava.

Ponúkame vzdelávanie v hudobnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.