Kampaň Za rovné školstvo

V záujme zachovania a zvýšenia kvality vzdelávania a výchovy na Slovensku a s cieľom dosiahnuť, aby každé dieťa a občan SR mal prístup k vzdelaniu na všetkých druhoch a typoch škôl a školských
zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa sa pripájame k PETÍCII ZA SPRAVODLIVÉ, HOSPODÁRNE A NEDISKRIMINAČNÉ FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA. Bližie informácie nájdete na stránkách: www.zarovneskolstvo.sk, www.skolskapeticia.sk