Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny

Dňa 29.10.2018 (pondelok) poskytuje p. riaditeľka žiakom riaditeľské voľno podľa ustanovenia §150 ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 30.1...

Čítaj viac

Krásne leto

Krásne leto

Všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy prajeme krásne prázdniny a príjemné leto. Ďakujeme za ďalší úspešný školský rok. A ako motiváciu do nového roka pripájame diplom za 3. miesto pre náš výtvarný odbor z výtvarnej súťaže Flei...

Čítaj viac

Pozvánka na Vianočnú akadémiu

Pozvánka na Vianočnú akadémiu

Srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Bratislava. 9. 12. 2015 (streda) o 17:30 v divadelnej sále SĽUKu. Stretnutie žiakov je o 14:30 v škole.  Individuálne príchody sú do 15:30 v SĽUKu. Generálka je od 15:30 ...

Čítaj viac

Prijímacie skúšky 2014

Prijímacie skúšky 2014

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2014/2015. Termín konania prijímacích skúšok: 12. jún 2014: 14:00-18:30 hod. 19. jún 2014, ...

Čítaj viac