Zápis žiakov

Zápis žiakov na šk. rok 2019/2020 bude prebiehať každý deň od 2.9.2019 – 6.9.2019, v časoch od 14:00-18:00 na Balkánskej 87 (sídlo školy) a na Vývojovej 228 (elokované pracovisko).

Autorka ilustrácie: Helena Löfflerová