Riaditeľské voľno – oznam

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Dňa 24.5.2017 (streda) poskytujem žiakom riaditeľské voľno, z dôvodu organizovania koncertu pri príležitosti Dňa matiek a vernisáže výstavy v Zichyho paláci. Podľa ustanovenia §150 ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu vo štvrtok 25.5.2017.