Prijímacie skúšky

Základná umelecká škola v Rusovciach otvára v šk. r. 2017/2018 štúdium v hudobnom, literárno – dramatickom a výtvarnom odbore.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch:

17.05.2017 (streda), v čase od 14:00 – 19:00 hod. na Balkánskej 87 .

18.052017 (štvrtok), v čase od 14:00 – 19:00 hod. na Vývojovej 228.