Pokračovanie projektu s Nadáciou Volkswagen Slovakia

V nadväznosti na minuloročný projekt Umenie bez hendikepu, prostredníctvom ktorého bol zakúpený hrnčiarsky kruh, sme triedu výtvarného odboru doplnili tento rok o keramickú pec. Vo výchovno-vzdelávacích plánoch štúdia sa orientujeme aj na naše ľudové tradície, jednou z nich je hrnčiarstvo.

Radi by sme plne rozvinuli naše plány smerom k hendikepovanej skupinke, ale aj k ostatnej mládeži. Keramická pec vdýchne dlhší život výrobkom, ktoré žiaci vymodelovali, alebo vytočili na minulý rok zakúpenom hrnčiarskom kruhu. Práca s hlinou sa teší mimoriadnemu záujmu medzi žiakmi.

Nadácia Volkswagen Slovakia sa aktívne snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ vo vedomostnej spoločnosti. Každoročne podporuje inovatívne vzdelávacie koncepty prostredníctvom svojich grantových projektov. Sme radi, že môžeme byť toho súčasťou.