PF 2018

Dňa 22.12.2017 (piatok) poskytujem žiakom riaditeľské voľno podľa ustanovenia §150 ods. 5 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vianočné prázdniny budú od 23.12.2017 do 8.1.2018.

Nástup do školy po prázdninách je v pondelok 9.1.2018.