Škola

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ), Balkánska 87, Bratislava pôsobí od 1. septembra 2013.

Poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore pre talentované deti a mládež.

Školu tvoria 2 budovy – sídlo školy na Balkánskej 87 sa nachádza v centre Rusoviec, v blízkosti autobusovej zástavky.

Elokované pracovisko školy je na Vývojovej 228 v priestoroch ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce.

 

Názov školského vzdelávacieho programu:  „Umenie je radosť.“

Hlavným poslaním školy a nášho vzdelávacieho programu je výchova žiaka umením (formovanie osobnosti), k umeniu (rozvoj schopnosti prijímať a tvoriť umenie) a pre umenie (príprava na profesionálnu umeleckú činnosť).

Pridaj komentár